Terugblik VBWTN 2022

Borg Groep was dit jaar uiteraard weer aanwezig bij het jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland! Vanuit Borg Groep hechten wij veel waarde aan actuele kennis en persoonlijke aandacht. We zijn daarom altijd op zoek naar kansen om te netwerken en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen onze sector. Deze mooie dag bestond uit leerzame en praktische workshops, interessante presentaties en leuke gesprekken. Onderwerpen zoals de Omgevingswet (Bbl en bruidsschat) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kwamen allemaal uitgebreid aan bod. Zo hebben wij workshops bijgewoond over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet, de samenwerking tussen kwaliteitsborger, instrumentaanbieder en het bevoegd gezag door VKBN, het Besluit bouwwerken leefomgeving in de praktijk en tot slot waren wij aanwezig bij een workshop gefocust op de omgevingsvergunning en omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet. Kortom, het congres van VBWTN was weer een waardevolle en leerzame ervaring. We kijken nu al uit naar het congres van volgend jaar!

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF!