OVER BORG GROEP

ONS VERHAAL

Wij zijn al jarenlang betrokken bij de kwaliteit van onze leefomgeving. Gaandeweg ondergaan we veranderingen in de industrie, de wet- en regelgeving en de markt ontwikkelt een voortschrijdend inzicht. Nu wordt er weer een grote stap gezet met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Tussen alle verschillende partijen zit een flinke afstand. We kunnen het vertrouwen verliezen door de strijdige belangen en het gesprek hierover niet aan te gaan. Wij kiezen ervoor om zaken aan de voorkant te regelen door te participeren en faciliteren in plaats van achteraf te reageren.

Het vergt flexibiliteit en weerbaarheid om te navigeren in deze dynamische sector. Door strijdige belangen kan er wrijving ontstaan, maar uiteindelijk wil iedereen hetzelfde eindresultaat: een praktisch gebouw of mooie woning, die veilig is, voldoet aan de technische eisen en past in een duurzame en gezonde leefomgeving. Wij staan u met raad en daad terzijde.

We zijn breed onderlegd in de relevante wet- en regelgeving, en  bezitten de benodigde expertise om bruggen te slaan en werelden bij elkaar te brengen.

SAMEN STERK

Het bouwen van een woning, gebouw of ander bouwwerk vergt een groot team effort. Er zijn diverse partijen betrokken, waaronder opdrachtgevers zoals gemeenten, architecten en toekomstige bewoners of gebruikers. Onze mensen kunnen als geen ander schakelen tussen al deze partijen en belangen. We zorgen ervoor dat we de neuzen dezelfde kant op krijgen en controleren of de bouwplannen aan het beoogde gebruik, de technische eisen en het beleid voldoen. We controleren de vereiste of gewenste controlepunten en rapporteren het resultaat aan u.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!