Inwerkingtreding Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet laat nog op zich wachten. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer middels een kamerbrief over de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dat de invoeringsdatum van 1 juli 2022 zal worden uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

Ondanks er al veel goed gaat met de invoering van de Omgevingswet is er meer tijd nodig om te oefenen met de digitale systemen om tot een zorgvuldige en verantwoorde inwerkingtreding te komen. Verder zijn er verschillende onzekerheden met de plansoftware om nieuwe omgevingsplannen te publiceren.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!