De inwerkingtreding van de Omgevingswet laat nog op zich wachten. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert...

Read more