Aangescherpte regels voor de brandveiligheid
gevelbekleding

Als het aan Kasja Ollongren ligt (BZK), wordt met ingang van half 2022 de brandklasse-eis voor gevels aangescherpt, en met goede reden.

In 2017 ontstond er brand in de Grenfell toren in Londen. De 24 verdiepingen tellende woontoren veranderde in een vlammenzee, met minstens 72 doden tot gevolg. De brand was ontstaan in een defecte koel-vriescombinatie. Maar de gebruikte gevelbeplating heeft mogelijk de verspreiding van het vuur versneld.

Door deze verschrikkelijke gebeurtenis, laaide opnieuw de roep op naar betere brandveiligheid voor woontorens. Ook voor ons Ministerie van Binnenlandse Zaken was het aanleiding om onderzoek te laten doen naar de benodigde brandveiligheid van gevelplaten. Inmiddels is het rapport hierover gepubliceerd, en ook de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) heeft inmiddels zijn advies hierop uitgebracht.

Uit het rapport blijkt vooral dat strengere regelgeving nodig is voor gebouwen van 50 meter of hoger, waar mensen ‘s-nachts verblijven of waar kwetsbare mensen verblijven. Deze scherpere regelgeving geldt al voor gevangenissen en zorggebouwen van meer dan 30 meter, wanneer er minder trappenhuizen beschikbaar zijn, of de afstand naar de trap te groot is.

Aanbevolen wordt de brandklasse-eis van gevels van dergelijke gebouwen aan te scherpen naar Brandklasse A-2, waarbij 5% van het oppervlak vrijgesteld wordt. Dit betekent dat de gebruikte materialen nagenoeg onbrandbaar moeten zijn. Maar de stap van brandklasse B naar A-2 is wel heel groot. Bovendien zien we in de praktijk nog niet veel branden die ontstaan of verergeren door de gevelbekleding, maar neemt het aantal hoog gebouwen en kwetsbare mensen wel toe. Daarom adviseert ir. Van Mierlo, één van de schrijvers van het rapport namens DGMR, om als alternatief toe te staan de brandveiligheid op grote schaal te testen. De nadruk daarbij ligt op grootschalig, want de Single Burning Item Test die nu gebruikt wordt is niet voldoende om de brandverspreiding over een gebouw voldoende te kunnen beoordelen.

Hoe de aanbevelingen uit het rapport precies zullen worden opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) is nog niet duidelijk, dit zal minister Ollongren halverwege komend jaar bekend maken.

Verder meldt de minister nog onderzoek te laten doen naar het toenemende gebruik van hout en de gevolgen hiervan voor de brandveiligheid van gebouwen.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!